SOS

Chú ý: Chỉ có thành viên Startup mới được sử dụng tính năng này.
"Startups có thể gửi các yêu cầu hỗ trợ đặc biệt qua mục này như trợ giúp tư vấn vấn đề cụ thể, trợ giúp kết nối đối tác cụ thể... Các thông tin trên sẽ được giữ bảo mật. Câu lạc bộ sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức. Tuy nhiên, nếu bạn lạm dụng chức năng này hơn những gì đóng góp cho cộng đồng. Câu lạc bộ có thể chấm dứt quyền thành viên của bạn."