Hỏi đáp

5

Vừa rồi, CLB đã nhận được đề nghị tư vấn của thành viên như sau. Nhận thấy vấn đê này giúp ích cho nhiều startup, CLB đã xin phép public nội dung để mọi người tham khảo:

1/ Khi nào bắt buộc phải xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài và khi nào không cần? Việc không cần xin giấy phép đầu tư thì có bị vi phạm bất cứ luật nào đã quy định hay không?

2/ Giả sử là công ty Singapore đã được thành lập và đi vào hoạt động, xin cho mình hỏi là công ty Singapore này có được trở về Việt Nam thành lập công ty chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hay không?

Ứng với câu hỏi 1 thì trường hợp xin hoặc không xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài thì bài toán ở câu hỏi 2 có được thực hiện hay không?

3/ Trường hợp kinh doanh phát triển tốt thì việc mở thêm văn phòng hoặc chi nhánh các nước khác là cần thiết. Do đó mình muốn hỏi là việc thành lập chi nhánh mới ở các nước khác là mở chi nhánh của công ty Singapore hay là từ công ty Việt Nam lại tiếp tục xin giấy phép đầu tư ra các nước khác nữa.

1 Trả lời 1

3

1/ Khi nào bắt buộc phải xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài và khi nào không cần? Việc không cần xin giấy phép đầu tư thì có bị vi phạm bất cứ luật nào đã quy định hay không?

Theo Nghị định 83/NĐ-CP ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

Như vậy, nếu bạn có hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định như trên thì phải làm thủ tục Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài - GCNĐKĐT (hay bạn gọi là Giấy phép đầu tư ra nước ngoài) theo quy định của Luật đầu tư.

Hiện nay, thủ tục cấp GCNĐKĐT khá thông thoáng, các cá nhân, doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục này nhằm tránh rủi ro pháp lý về sau.  

 

2/ Giả sử là công ty Singapore đã được thành lập và đi vào hoạt động, xin cho mình hỏi là công ty Singapore này có được trở về Việt Nam thành lập công ty chi nhánh hoặc văn phòng đại diện hay không?

Công ty Singapore trường hợp trên sẽ được coi là nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể là nhà đầu tư Singapore. Công ty Singapore có thể thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của mình tại đây như bất cứ doanh nghiệp Singapore nào, theo quy định, thủ tục của Luật Doanh nghiệp.

Ứng với câu hỏi 1 thì trường hợp xin hoặc không xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài thì bài toán ở câu hỏi 2 có được thực hiện hay không?

Về mặt lý thuyết, khi Công ty Singapore (cho dù bên công ty của bạn tại Việt Nam có xin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư hay không) đầu tư vào Việt Nam thì Chính phủ Việt Nam sẽ không xem xét hoặc xác minh liệu việc thanh lập Công ty này có “hợp pháp” hay không. Điều đó có nghĩa là việc không tuân thủ quy định về xin Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) có ảnh hưởng không lớn đến việc Công ty Singapore thanh lập công ty con, chi nhánh và VPĐD tại Việt Nam. Tuy nhiên trên thực tế nếu tài liệu của Công ty Singapore thể hiện người sở hữu là một cá nhân/pháp nhân Việt Nam mà không chứng minh được việc cá nhân/pháp nhân này đã xin GCNĐKĐT thì quá trình xin cấp phép thành lập công ty con, chi nhánh và VPĐD có thể bị ảnh hưởng trên thực tế.

 

3/ Trường hợp kinh doanh phát triển tốt thì việc mở thêm văn phòng hoặc chi nhánh các nước khác là cần thiết. Do đó mình muốn hỏi là việc thành lập chi nhánh mới ở các nước khác là mở chi nhánh của công ty Singapore hay là từ công ty Việt Nam lại tiếp tục xin giấy phép đầu tư ra các nước khác nữa.

Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Quan trọng nhất là liệu công ty của bạn có muốn giới hạn trách nhiệm từ hoạt động kinh doanh tại nước ngoài hay không? Cụ thể là với chi nhánh thì công ty tại Việt Nam vẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm của chi nhánh gồm cả các thiệt hại chi nhánh gây ra cho khách hàng. Ngược lại, nếu thành lập một công ty mới thì trách nhiệm của công ty tại Việt Nam chỉ giới hạn ở phần vốn góp cho Công ty tại Singapore. Liên quan đến thủ tục cụ thể với việc thanh lập chi nhánh, chúng tôi có thể thảo luận chi tiết nếu bạn thấy cần thiết.

Đăng nhập để trả lời

Thêm câu hỏi

Đã hỏi

16:05 10/08/2016

Đã xem

1,051 lần

Gần nhất

16:05 10/08/2016