Hỏi đáp

1

Nếu một nhà đầu tư thiên thần VIệt Nam muốn đầu tư tiền vào các dự án startups nước ngoài thì thủ tục như thế nào? Có cần xin giấy phép đầu tư không nếu chỉ đầu tư tiền mà không tham gia quản lý?

1 Trả lời 1

1

Chào bạn, cảm ơn câu hỏi của bạn, và sau khi tìm hiểu, CLB xin được trả lời như sau:

Trước hết, nếu NĐT đầu tư vào doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài thì phải tuân thủ theo pháp luật của nước đó.
Liên quan đến giấy phép đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Việt Nam, theo Khoản 1, Điều 3, Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015:
"Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó".

Như vậy, nếu NĐT ko trực tiếp tham gia quản lý thì ko phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của Bộ KH&ĐT. Tuy nhiên, bạn cần xem xét quy định về Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo Nghị định 135/2015/NĐ-CP. 

Điều 5 NĐ 135 quy định:

Điều 5. Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của cá nhân

1. Nhà đầu tư là cá nhân có quốc tịch Việt Nam chỉ được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài dưới hình thức tham gia chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể về:

a) Quy trình, thủ tục, nội dung thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Khoản 1 Điều này;


b) Phương thức thực hiện, các nội dung khác liên quan đến việc tham gia chương trình thưởng cổ phiếu của cá nhân người lao động Việt Nam làm việc trong các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Bạn tham khảo các văn bản trên nhé.
Trân trọng,
 

Đăng nhập để trả lời