Hỏi đáp

5

Startup của tôi sắp thành lập công ty. Chúng tôi sản xuất phần mềm là chính. Tuy nhiên, chúng tôi có dự định phát triển thêm một số dịch vụ liên quan đến đào tạo, hỗ trợ tuyển dụng developer, thương mại điện tử.

Tôi không biết, nếu công ty tôi có thêm doanh thu từ ngành khác như vậy thì có còn được ưu đãi về thuế TNDN cho sản xuất phần mềm không?

Cảm ơn.

1 Trả lời 1

4

Chào Hùng,

StartupLAW xin trả lời bạn như sau:

Về ưu đãi về thuế

 Theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, doanh nghiệp sản xuất phần mềm, kể từ lúc thành lập, sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Năm thứ 1 đến năm thứ 4: Miễn thuế Thu nhập Doanh nghiệp
Năm thứ 5 đến năm thứ 13: Giảm 50% thuế Thu nhập Doanh nghiệp với thuế suất 10%, tức chỉ phải nộp 5%
Năm thứ 14 và 15: Nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp với thuế suất 10%
Từ năm thứ 16: Nộp 100% thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông (từ 2016 là 20%)

Ngoài ra, các doanh nghiệp này sẽ không phải đóng thuế Giá trị gia tăng cho phần sản xuất phầm mềm.

Về vấn đề bạn hỏi: có được hưởng ưu đãi thuế khi công ty có doanh thu từ nhiều ngành nghề khác?

Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu từ nhiều ngành nghề khác với ngành sản xuất phần mềm, căn cứ theo Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp phải tách doanh thu của các ngành nghề khác đó để tính thuế thu nhập doanh nghiệp như bình thường đối với doanh thu từ các ngành nghề ấy. Doanh thu từ sản xuất phần mềm vẫn được hưởng ưu đãi thuế.

Chuyên sâu hơn thì trường hợp xử lý lỗ, bù lỗ trong 1 năm tài chính hoặc với năm trước đó thì áp dụng các quy định tại Điều 18 Thông tư trên để ưu tiên bù lỗ vào khoản doanh thu nào theo nguyên tắc: lỗ của ngành kinh doanh không ưu đãi thì bù vào doanh thu của ngành kinh doanh không ưu đãi. Nếu bù mà vẫn chưa hết thì bù vào doanh thu của ngành sản xuất phần mềm… Tuy nhiên, các trường hợp này sẽ do kế toán xử lý. Bạn cũng không cần tìm hiểu sâu vì các quy định khá phức tạp và không dể để hiểu.

Kết luận:

Như vậy, với nội dung trả lời nêu trên, bạn đã biết là doanh thu từ sản xuất phần mềm sẽ được tách (tính riêng) với doanh thu từ các ngành nghề không được ưu đãi khác. Việc tách doanh thu này để đảm bảo chỉ áp dụng ưu đãi thuế như mục 1 cho phần doanh thu của ngành sản xuất phần mềm. Do đó, bạn có thể an tâm là dù kinh doanh nhiều ngành nghề thì bạn vẫn được áp dụng ưu đãi thuế cho doanh thu từ sản xuất phần mềm.

Nguyễn Văn Doanh, Founder of StartupLAW

Đăng nhập để trả lời

Thêm câu hỏi

Đã hỏi

14:30 06/09/2016

Đã xem

695 lần

Gần nhất

14:30 06/09/2016