Kiến thức khởi nghiệp

5 vấn đề chính khiến startups của bạn thất bại
5 vấn đề chính khiến startups của bạn thất bại

Đây là bài học mà các Capital Ventures đã đúc kết cho các người sáng lập tránh nhằm thất bại tại giai đoạn khởi nghiệp

343 14:43 01/07/2019 Nguyễn Thị Lệ Quyên

Xem thêm ...