Kiến thức khởi nghiệp

Bài viết: Nhà đầu tư thiên thần và Nhà đầu tư mạo hiểm khác nhau như thế nào?
Bài viết: Nhà đầu tư thiên thần và Nhà đầu tư mạo hiểm khác nhau như thế nào?

Nhìn chung, Nhà đầu tư thiên thần (NĐTTT) đang tìm kiếm những mục tiêu tương tự với Nhà đầu tư mạo hiểm (NĐTMH), nhưng các công ty khởi nghiệp nên...

805 15:24 29/09/2016 Nguyễn Thị Lệ Quyên

Xem thêm ...