Kiến thức khởi nghiệp

Một số tài liệu khi nhà đầu tư (nước ngoài) góp vốn/ giữa các cổ đông Startup hợp tác với nhau
Một số tài liệu khi nhà đầu tư (nước ngoài) góp vốn/ giữa các cổ đông Startup hợp tác với nhau

Bọn mình (tức là một nhóm nhỏ tự phát - chuyên nghiên cứu và đề xuất chính sách về startup) thường nhận được một số câu hỏi kiểu ‘nếu bọn tôi chuẩn bị...

2,808 10:55 23/07/2016 Nguyễn Thị Lệ Quyên

Xem thêm ...