Kiến thức khởi nghiệp

Điều khoản Break-up fee khi đàm phán cho startup
Điều khoản Break-up fee khi đàm phán cho startup

Thời gian là vàng đối với startups. Quá trình đám phán với bên mua luôn mất nhiều thời gian và mất rất nhiều chi phí cơ hội của startups. Chính vì...

2,295 13:45 09/11/2016 Nguyễn Thị Lệ Quyên

Xem thêm ...