Tuesday, July 30, 2019  -  5:00 AM

EPC PILOT PROGRAM - NUÔI DƯỠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Tổ chức bởi: Cục Phát triển Doanh nghiệp; SK Group

Phí tham dự: Miễn phí

Trong khuôn khổ hợp tác cùng Tập đoàn SK Hàn Quốc nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam, Cục Phát triển doanh nghiệp (AED) đã phối hợp cùng SK xây dựng chương trình đánh giá đóng góp môi tường (Environment Progress Credit- EPC).

Chương trình EPC được tổ chức hàng năm nhằm xây dựng một mô hình đánh giá tác động vào môi trường của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, nhằm khuyến khích, lan tỏa các doanh nghiệp tiếp tục phát huy, sáng tạo sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh thân thiện môi bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Mục tiêu của chương trình

(i) Mục tiêu ngắn hạn:

- Khảo sát, thu hút các công ty môi trường tiếp cận Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC).

- Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp thân thiện môi trường.

- Cải thiện mức độ bền vững của doanh nghiệp.

(ii) Mục tiêu dài hạn:

- NIC trở thành điểm sáng của ngành công nghiệp môi trường toàn cầu.

- Việt Nam phát triển bền vững.

 Để đăng ký tham gia, bạn vui lòng truy cập vào website:

http://epc.business.gov.vn/

Hạn cuối đăng ký tham gia chương trình 2019: 30/07/2019

Để tìm hiểu cụ thể hơn về chương trình, vui lòng tham khảo website hoặc liên hệ trực tiếp qua số hotline:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Email: quyenntl@mpi.gov.vn
Điện thoại: 080-43853

Trân trọng,