Tuesday, December 27, 2016  -  12:00 AM

HEBRONSTAR H-CAMP VIỆT NAM MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ - CƠ HỘI NHẬN VỐN MỒI 8.500-40.000 USD TỪ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Tổ chức bởi: Hebronstar Ventures

Phí tham dự: Miễn phí

Hebronstar Ventures (HV) là đầu quỹ đầu tư của Hàm Quốc cung cấp chương trình tăng tốc khởi nghiệp H-Camp. Hebronstar đã khởi động chương trình tăng tốc khởi nghiệp từ năm 2015 với sự tham gia của 11 nhóm khởi nghiệp tại Seoul và đang tiếp tục mở rộng mô hình này để hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hơn nữa.

H-Camp Việt Nam không chỉ là một chương trình tăng tốc khởi nghiệp mà còn là nơi kết nối mạng lưới khởi nghiệp tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới, mang đến cơ hội thu hút đầu tư và kết nối kinh doanh trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

1. Đối tượng tham gia:

  • Doanh nghiệp khởi nghiệp (thành lập dưới 5 năm) sẵn sàng mở rộng kinh doanh sang khu vực ASEAN;
  • Doanh nghiệp khởi nghiệp mong muốn hướng đến thị trường toàn cầu và có khả năng pitch (thuyết trình gọi vốn) bằng tiếng Anh để thu hút đầu tư toàn cầu.

2. Cơ hội khi tham gia:

  • Kết nối với cộng đồng khởi nghiệp quy mô quốc tế;
  • Được các huấn luyện viên khởi nghiệp có kinh nghiệm hướng dẫn 1-1;
  • Được nhận vốn mồi từ 8.500 - 40.000 USD từ các nhà đầu tư (chủ yếu trong khu vực ASEAN) sau khi tốt nghiệp.

3. Cách thức đăng kí:

Đăng ký trực tiếp tại: www.hebronstarac.com . Hoặc liên hệ qua email: accelerator@hebronstar.com để được hỗ trợ.

4. Hạn đăng kí hồ sơ: 31/12/2016.