Tuesday, September 6, 2016  -  12:00 AM

Kết nối với công ty Match-Maker Ventures

Tổ chức bởi: StartupClub

Phí tham dự: Miễn phí

Match-Maker Ventures (MMV) là công ty kết nối các sản phẩm của startups/ innovative SME với các Corporations thích hợp hoạt động trong 3 lĩnh vực Telecoms, Media và Financial Services. Bằng việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua thay đổi căn bản cách thức các Startup, SME và các Corporations hợp tác với nhau, MMV sẽ kết nối các nhu cầu: đối với Startups là cơ hội chiếm lĩnh thị trường còn đối với Corporations là tung sản phẩm, dịch vụ đổi mới ra thị trường phục vụ khách hàng hiện tại. Từ đó MMV sẽ tạo ra những giá trị tiềm ẩn cho cả 2 bên.

Các Startup, SME Việt Nam hoạt động B2B trong 3 lĩnh vực Telecoms, Media và Financial Services nếu có sản phẩm hoàn chỉnh sẽ có cơ hội rất lớn được kết nối với mạng lưới Corporations trên thế giới.

Thông tin chi tiết về Match-Maker Ventures xem tại http://goo.gl/Av3Xxf. Các thành viên có như cầu kết nối với MMV có thể đề nghị CLB hỗ trợ kết nối.