Về câu lạc bộ

STARTUPCLUB.VN

CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP

 

 

1. Mục tiêu của CLB

1. Câu lạc bộ khởi nghiệp được thành lập từ một nhóm những người quyết tâm góp vốn, công sức để chuyên làm các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp.

2. CLB hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, vì lợi ích của cộng đồng khởi nghiệp.

3. Các thành viên tham gia CLB trên tinh thần tự nguyện, tương trợ lẫn nhau.

2. Hoạt động của Câu lạc bộ

1. Cung cấp các mẫu văn bản, hợp đồng có chất lượng cho startup như: Các mẫu hợp đồng (hợp đồng lao động, hợp đồng bán cổ phần, thỏa thuận cổ đông, thỏa thuận bảo mật, v.v…); các mẫu quy trình quản lý (quy trình quản lý tài sản,quy trình chăm sóc khách hàng, v.v); các mẫu khác (giấy ủy quyền, mẫu pitch deck, mẫu kế hoạch kinh doanh, mẫu theo dõi thu chi, theo dõi khách hàng, v.v).

2. Cung cấp các thông tin hỗ trợ startup mang tính quyền lợi như: thông tin xúc tiến thị trường, hỗ trợ truyền thông, hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ vốn (ví dụ chương trình, dự án, Quỹ đang kêu gọi tài trợ), v.v.

3. Tư vấn cho startup: CLB kết nối với đội ngũ chuyên gia pháp lý để giải đáp, tư vấn pháp lý cho startup về các vấn đề: đăng ký kinh doanh, sở hữu trí tuệ, đầu tư, cạnh tranh thương mại, v.v. Trong phạm vi nguồn lực tư vấn, CLB sẽ đưa ra cách thức chọn lọc câu hỏi để tư vấn trên nguyên tắc những câu hỏi nào được nhiều thành viên quan tâm nhất sẽ được trả lời.

4. Tổ chức kết nối cho các thành viên.

5. CLB có thể đại diện cho startup thành viên (nếu có ủy quyền) để xử lý các vấn đề trong quá trình hoạt động như xử lý tranh chấp với người lao động, xử lý thủ tục hành chính, đối thoại với cơ quan Nhà nước,...

6. Các hoạt động có thể được thay đổi, bổ sung theo nhu cầu của thành viên và khả năng của CLB.

3. Thành viên tham gia CLB

1. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia làm thành viên CLB và được lựa chọn loại hình thành viên là cá nhân, startups hoặc nhà đầu tư;

2. CLB có thể ngưng quyền thành viên hoặc đề nghị thu phí thêm đối với các thành viên sử dụng quá nhiều quyền lợi so với đóng góp cho cộng đồng trong CLB.

3. Thành viên khi tham gia sẽ ký Thỏa thuận với CLB về việc không lưu hành, kinh doanh các tài liệu của CLB. Các tài liệu của CLB chỉ được sử dụng vì mục tiêu quản lý, vận hành công ty của thành viên đó.

4. CLB có thể đánh giá sự đóng góp của thành viên vào phát triển cộng đồng của CLB để có hỗ trợ đặc biệt để tri ân.

4. Thời gian hoạt động

CLB hoạt động cho đến khi nào không có khả năng duy trì./.

--------